milieu

Milieu

Bent u van mening dat megastallen een positieve of negatieve invloed hebben op het milieu en duurzaamheid? Op het gebied van verduurzaming worden stappen gezet: de milieubelasting van de veehouderij is de laatste 15 jaar flink teruggedrongen. Met luchtwassers en mestinjectie is in Nederland veel winst geboekt. Toch is de belasting van het milieu nog groot. Volgens sommigen zijn verdergaande stappen in verduurzaming alleen te zetten als de benodigde investeringen terugverdiend kunnen worden: dat kan gemakkelijker in een megastal. Anderen zijn het daar niet mee eens. Hoe denkt u daar over?

Dialoog

Je kunt je afvragen wanneer het wel goed is. Als ik het voorbeeld van mijn eigen bedrijf mag nemen is het nog steeds niet goed genoeg volgens de bezwaarmakers. We doen er alles aan om onze veehouderij zo duurzaam mogelijk te maken, zo maken we gebruik van een houtkachel en zonnepanelen. Deze tezamen zorgen voor een Co² reductie 96500 kg wat overeen komt met de Co² opname van 16 ha bos per jaar. Ook op het gebied van dierwelzijn lopen we erg op de zaken vooruit en doen we meer dan de wetgever verplicht. Voedselveiligheid heeft de hoogste prioriteit en antibioticagebruik minimaliseren we zo ver mogelijk. Tracking en tracing is in de gehele keten geimplementeerd! We produceren dus Co² neutraal, op een zeer diervriendelijke methode en heel erg veilig en transparant. We willen het bedrijf uitbereiden, en nog is het niet goed genoeg. Waneer is het dan wel goed????
zondag 22 mei 2011 om 08:33
(3)


Reacties (10):

@Wout, van wanneer dateert de aanvraag van die milieuvergunning en dan vraag ik mij af wat u ziet als binnen afzienbare termijn. Op ondernemersniveau is dat wellicht een andere termijn als in uw beleving en wie bent u om de ondernemer deze termijn op te leggen. Als dhr. Klopman aan de voorwaarden voldoet en hij kan het financieel opbrengen dan staat hij toch vrij om te investeren op het moment hij denkt daar aan toe te zijn. En wat betreft aanpassingen op het bedrijf. Het moge duidelijk zijn dat dhr. Klopman het prima voor elkaar heeft, hij wordt in de sector als koploper gezien op alle fronten en krijgt daar gelukkig op andere niveaus wel waardering voor. Maar voor uw partij zijn deze ondernemers een doorn in het oog en probeert u op allerlei manieren toch uw aandacht te krijgen en het liefst op de voorpagina van alle kranten. Ben realistisch en durf toe te geven dat deze ondernemers ook goed bezig zijn, zij hebben niet per definitie gekozen om zich daar te vestigen maar de overheid en vergeet niet de burger heeft daar wel degelijk aan meegewerkt. Anders waren zij wel op hun oude locatie gebleven maar dat was ook niet goed. Wanneer dan wel?
zaterdag 28 mei 2011 om 09:56
(1)
Meneer Klopman verteld maar het halve verhaal. Kalveren worden uit heel Europa naar zijn stal gesleept, ook in de winter. Niet echt een innovatie te noemen.
Maar meneer Klopman wilde destijds ook geen luchtwasser voor de ammoniak plaatsen, was hij nml niet verplicht. Maar dat had hij wel kunnen doen! Op deze wijze werkt hij bijvoorbeeld het Verdrag inzake de biodiversiteit wel tegen, om iets te noemen.
Uw mineralenkringloop is dus helemaal niet gesloten, u blaast gewoon 3000 kilo ammoniak de lucht in.
En wat betreft uw uitbreiding, waarvan u aanvankelijk zei dat deze niet zou plaatsvinden, in tegenstelling tot uw antwoord aan de heer Geurts, het volgende uit uw milieuvergunning: Uit voorliggende aanvraag blijkt dat er binnen afzienbare tijd geen wijzigingen of uitbreidingen in/van de inrichting zijn te verwachten.
Hou eens op met mooi weer spelen.

Met vriendelijke groeten, Wout hendrickx
vrijdag 27 mei 2011 om 23:06
(1)
Beste Paul, Ik speel geen mooi weer, het zijn puur de feiten. Nu moet ik ook wel zeggen dat jullie wel eens moeite hebben met feiten waar jullie het niet mee eens zijn. Laat ik een voorbeeld geven; 4 jaar geleden hebben we een biijeenkomst georganiseerd voor de mensen die er moeite mee hadden dat wij ons bedrijf wilden verplaatsen. Daar waren jullie ook bij aanwezig. Hier stond ook de uitbereiding al op de tekening. Waarop wij de vraag kregen wat dit betekende. Het antwoord was dat dat de uitbereiding was die waarschijnlijk over een jaar of 5 zou plaatsvinden. Jullie reactie was; wie dan leeft, wie dan zorgt. tegen de tijd dat we de uitbereiding in gebruik nemen klopt het tijdspad ook. Betreft de duurzaamheid en het nakomen van afspraken weet je heel goed dat het allemaal klopt bij ons. Om ons dan via de publiciteit de zwarte piet toe te spelen is gewoon erg plat. Als je de behoefte hebt om er over te praten ben je altijd welkom. Hierbij wil ik het graag laten.
vrijdag 27 mei 2011 om 13:00
(2)
Klopman speelt behoorlijk mooi weer. Wij hebben als Behoud de Parel (die zich keert tegen megastallen in de omgeving van Grubbenvorst) steeds goed samengewerkt met Klopman. Wij hebben namelijk niets tegen bedrijven die verplaatst worden (om daarbij de natuur of - zoals in het geval van Klopman - de leefomstandigheden in een dorpskern te ontzien. Wij hebben ons dan ook altijd positief opgesteld ten opzichte van Klopman, vooral omdat hij ons bezweerde dat hij bij diens verplaatsing niet over zou gaan op de bouw van een megastal. We waren dan ook zeer verbaasd en later boos, dat Klopman zich niet aan zijn woord hield. Als hij op dit punt niet betrouwbaar is, waarom zou hij dat dan wel zijn ten aanzien van zijn duurzaamheidsclaims. Meer info kunt u lezen op: http://www.behouddeparel.nl/cms/?q=node/2009
vrijdag 27 mei 2011 om 11:43
(1)
Ik denk dat de bezwaarmakers waar u het over heeft meer belang hebben bij het voorkomen (tot nul reduceren) van stank, fijnstof, ammoniakuitstoot, nitraten in het drinkwater dan de -ook te prijzen- maatregelen die u genomen hebt.
vrijdag 27 mei 2011 om 09:48
(1)
Beste Arjan, je doet het nooit goed genoeg voor iedereen maar dat zal je ook nooit lukken. Er zullen altijd mensen zijn en meestal ver weg van je eigen omgeving die met negatieve en vaak ook pijnlijke aantijgingen komen. Je hebt het prima voor elkaar, geeft openheid door oa je website, je loopt op alle fronten voor op je collega\'s, en toch blijf je afgestempeld worden als een beul.
Als je van jezelf weet dat je op een verantwoordde manier omgaat met je dieren, dat je een bedrijf hebt wat voldoet aan alle eisen en wellicht nog meer, dat je je bedrijf zo opgezet hebt dat het geen probleem is voor je naaste buren dan zou ik trots zijn op je bedrijf !
En ja, uiteindelijk moet je er ook je inkomen uit halen dus zal dat dier als voedsel gaan dienen in de keten maar ook dat is een onderdeel van de kringloop.
woensdag 25 mei 2011 om 10:28
(1)
Het is goed, meneer Koopman, zodra de dieren geen industrie producten meer zijn. Zodra dieren het recht hebben, wat ze verdienen, om een veel natuurlijker soort leven te leiden dan in een stal, hoe goed geoutilleerd ook, mogelijk is! Zodra er respect is voor het dier, als levend medeschepsel!
Zo lang aan die voorwaarden niet voldaan wordt, zal het niet goed genoeg zijn. Hoe U, of wie dan ook, met de randvoorwaarden speelt.
dinsdag 24 mei 2011 om 23:38
(1)
Ach, meneer Klopman. U bent een kalvermester. U sleept uw dieren in hartje winter met strenge vorst uit Litouwen naar uw bedrijf. Of was er verwarming in die vrachtwagens? Ik noem u een dierenbeul. Niets duurzaams aan.
dinsdag 24 mei 2011 om 22:44
(1)
Wij hebben onze gehele mineralenkringloop gesloten, wat wil zeggen dat we onze mestafzet geheel regionaal geregeld hebben en grotendeels op onze eign grond uitrijden. Betreft het voer, zit het zo dat we alle grondstoffen uit de melkveehouderij betrekken. Dit zijn allemaal reststromen uit de melkverwerkende industrie. Deze kringlopen zijn dus ook gesloten. Mocht u toch nog vragen hebben kunt u altijd via onze site contact opnemen. www.vleeskalveren.nl
maandag 23 mei 2011 om 13:07
(2)
Ik weet niet wat voor bedrijf u hebt. Maar vanuit het principe van de nutrienten kringloop kunt u het nooit goed doen.
Behalve als u uw mest terug brengt naar waar uw veevoer vandaan komt.
Zie hiervoor het rapport van het Centrum voor Landbouw en Milieu.(TCB Rapport A059(2010) 13-aug-2010)
Wim Verbruggen
zondag 22 mei 2011 om 22:14
(1)

ZoekenTweets


Twitter ook mee met: #megastallen